Arameeren

En mann, et liv, en helt i stormen. Fortellingen om en rakrygget lokal pastor som ikke vil gjøre annet enn å hjelpe andre mennesker. For det blir han forfulgt, forsøkt drept flere ganger og fengslet uten lov og dom. En sterk og dagsaktuell historie om livet i Midt-Østen.

Middle East Mission

Middle East Mission er en forening som driver bistandsarbeid i Midtøsten. Siden 1997 har vi bistått og finansiert hjelp til araberne gjennom lokale kirker i Syria. All virksomhet er dugnadsbasert og ingen mottar noen form for støtte eller honorar. Penger fremskaffes gjennom innsamling hvor alt uavkortet går til formålet.

Gi en gave til vårt arbeid

Middle East Mission drives på frivillig basis. Din gave gjør vårt arbeid mulig!

NOK

Styret i Middle East Mission

Ny konto

Etter mange runder med Danske Bank har vi skiftet konto. Vi bruker nå kun en konto, nemlig 9100 12 93481

Sendt bistandspenger til kirke i Syria gjennom 22 år

Nå nekter Danske Bank å overføre pengene. De frykter terrorfinansiering. En frykt som selvsagt er totalt ubegrunnet, men kommer som følge av en ny hvitvaskingslov. Her er vår klage til finanstilsynet datert 22.2.19: KLAGE: DANSKE BANK - OPPSIGELSE AV KUNDEFORHOLD...