Etter mange runder med Danske Bank har vi skiftet konto. Vi bruker nå kun en konto, nemlig 9100 12 93481