Nå nekter Danske Bank å overføre pengene. De frykter terrorfinansiering. En frykt som selvsagt er totalt ubegrunnet, men kommer som følge av en ny hvitvaskingslov. Her er vår klage til finanstilsynet datert 22.2.19:

KLAGE: DANSKE BANK – OPPSIGELSE AV KUNDEFORHOLD

 Danske Bank har oppsagt kundeforholdet til foreningen Middle East Mission, Levanger, org.nr. 979 309 651. Vi mener oppsigelsen er urettmessig og uetisk. Vi mener banken har utvist et uriktig skjønn og ber finanstilsynet ta grep. Uten bankkonto må vi legge ned vårt bistandsarbeid. Det vil ramme frivillighet og dugnadsarbeid sekundært, de nødlidende primært.

Middle East Mission ble stiftet den 10.4.1996 og registrert i Enhetsregisteret 10.10.97. Vi har siden den tid drevet bistandsarbeid i Syria. I praksis har vi samlet inn penger i Norge i størrelsesorden NOK 3-400.000 årlig, som er sendt uavkortet til en kristen kirke nordvest i Syria. Formål: Å finansiere ulike kirkelige prosjekter og satsninger lokalt. Etter at krigen brøt ut har pengene i sin helhet gått til nødhjelp, dvs. vann, mat og medisiner. Kirken driver et bistands- og hjelpearbeid i lokalmiljøet og under krigen har halvparten av pengene gått til innkjøp av vann som er videreformidlet til innbyggerne. Ren nødhjelp som har gått til trengende uavhengig av religion, etnisitet og legning.

Foreningen har benyttet Danske Bank i alle år og lokalt har banken vært godt informert om vår virksomhet. Banken har gitt foreningen lån flere ganger ifb. med satsninger i Syria. Tilliten har vært stor og vi har blitt godt behandlet.

All virksomhet er frivillig basert på dugnadsarbeid. Ingen mottar noen form for lønn eller honorar. Alle reiser betales av den enkelte. De eneste utgiftene til foreningen har vært bankgebyrer.

Etter en lengre prosess med dokumentasjon og samtaler har Danske Bank nå sagt opp kundeforholdet. Avgjørelsen synes endelig. Se vedlagte brev. Konto blir stengt ved utgangen av februar dette året. Dette har vi nå fått forlenget til utgangen av mars. Vi har derfor kontaktet en rekke banker. Noen har sagt nei, med begrunnelse i Danske Banks oppsigelse. Andre banker har så langt ikke besvart våre henvendelser eller kommet med tilbud om kundeforhold.

Det ser derfor ut til at vi blir stående uten bankkonto. Med begrunnelse i hvitvaskingsloven. Da må vi legge ned virksomheten. Ironien oppi det hele er at ingen mistenker oss for terrorfinansiering eller noe som helst for den saks skyld. Penger har aldri kommet på avveie, men alltid gått direkte og uavkortet til våre samarbeidspartnere i Syria. Undertegnede har vært politimann i et helt liv. Både politimester og PST lokalt har vært vell kjent med virksomheten.

Når banken som samfunnsinstitusjon bestemmer politikken, da må noen ta grep. Vi mener det er vår rett å kunne hjelpe mennesker i nød. Vi mener Danske Bank urettmessig har sagt opp kundeforholdet og at banken her har mange roller som kolliderer. De opptrer både som etterforsker, aktor og bøddel. Det er ikke en rettstat verdig. Selvsagt er det opp til en bank hvem de vil ha som kunder, men når bankene synes å være lojale til hverandres beslutning, da er det fare på ferde.

Vi ber derfor med dette om at Finanstilsynet som har som oppgave å kontrollere finansmarkedets foretak, vurderer saken og tar grep. Da bør følgene være at foreningen får tilbake sin konto subsidiært at tilsynets betraktninger avliver Danske Banks konklusjon slik at vi kan opprette konto i annen bank og at virksomheten dermed kan fortsette. Slik kan de nødlidende fortsatt få hjelp.